سابقه فعالیت امیر علیپور در هیئت فوتبال استان تهران

سابقه فعالیتی در سامانه:

۱- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده سرخ آبی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
۲- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۳- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پدیده سرخ آبی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۴- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرشان تیوا ویژن از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۵- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سپاهان تهران از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۶- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ساروج بتون تهران از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

منبع سایت هیئت فوتبال استان تهران

ارسال نظر