آرشیو

سابقه فعالیت امیر علیپور در هیئت فوتبال استان تهران

سابقه فعالیتی در سامانه: ۱- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده سرخ آبی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵۲- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰۳- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پدیده سرخ آبی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ تا تاریخ ...