آرشیو

به مناسبت روز خبرنگار، تیم فدراسیون فوتبال پا به توپ شد

فوتبالی های شاغل در فدراسیون فوتبال یک بار دیگر پا به توپ شدند. تيم فدراسيون فوتبال به مناسبت روز خبرنگار در زمين غدير تهران ميزبان تيم منتخبی از فعالان رسانه ای بود. به گزارش طرفداری، در تركيب تيم فدراسيون فوتبال نيما نكيسا، ابراهيم شكورى، سعيد دقيقى، محمدرضا مهدوى، حسين عبدى، على ...